© Illias Teirlinck
  • In 1979 geboren in Bagdad.
  • Studeerde Automechanica.
  • In 2013 richtte hij het gezelschap Kloppend Hert op.
  • Geeft workshops aan jongeren met diverse achtergrond voor De Brakke Grond, KVS, Les Halles De Schaerbeek, BRONKS, TransfoCollect en Jong Gewei. Docent aan het 7de jaar Woord aan de Kunsthumaniora Brussel, gastdocent aan het Ritcs.
  • In 2020 wordt hij artistiek leider van Theater Antigone in Kortrijk

Haider Al Timimi arriveert als 6-jarige vanuit Bagdad in België, een onbekend land waarvan hij de taal niet spreekt. Zijn vader wil in België doctoreren als landbouwingenieur en nadien terugkeren naar Irak. Maar de Golfoorlog maakt dat land geen veilige plek voor een jong gezin, dus ze blijven in Gent. Als kind al wil Haider jazz- of soulzanger worden, maar hij de realiteit is dat hij automechanica studeert en ook vandaag de dag is hij nog altijd in staat om je auto te repareren waar je bij staat. Ook is hij een begenadigde tegellegger en marmersnijder en slijpt hij zonder problemen elektriciteitsgoten. Tijdens zijn puberteit speelt muziek een cruciale rol en begint hij te dansen. Breakdance en hip hop geven hem de mogelijkheid zijn geslotenheid te overwinnen en binnen te komen in een gemeenschap waarvan hij niemand kent en de taal niet begrijpt. Eerst danst hij op straat, later via de jongerenwerking van het Gentse gezelschap Union Suspecte waar zijn uniciteit en potentieel onmiddellijk duidelijk worden. Wat niemand voor mogelijk acht, gebeurt. Hij keert het Technische Onderwijs en zijn voorbestemde rol om als arbeider in een fabriek te werken de rug toe en zingt en danst mee in Cesena, de voorstelling waarmee Anne Teresa De Keersmaeker in 2011 hoge ogen gooit in Avignon. Later stroomt Haider door naar de vaste kern van Union Suspecte. Wanneer dat collectief ophoudt te bestaan, richt hij in 2013 het gezelschap Kloppend Hert op dat in 2017 structurele erkenning krijgt.

Deze ervaringen en ambities wil hij graag als een rolmodel delen met jonge mensen die ook hun weg zoeken in het leven. Zo is hij als gastdocent verbonden aan Kunsthumaniora Brussel en Luca School of Arts en initieert hij workshops met jongeren met diverse achtergrond voor De Brakke Grond, KVS, Les Halles De Schaerbeek … Vanuit Kloppend Hert maakte hij met Roma-jongeren de voorstelling Bite the hand that feeds you.

Hij lag aan de oorsprong van TransfoCollect (met Geert Opsomer) en EXIT the comfortzone (met BRONKS), twee initiatieven om jongeren van achtergestelde sociale groepen en een andere culturele achtergrond in het culturele veld te betrekken. Vanuit die ervaringen vloeide de noodzaak om een jongerenwerking uit te bouwen binnen zijn eigen gezelschap Kloppend Hert. Jong Gewei zet daarom in op een groep jongeren die vanuit hun culturele of sociale achtergrond niet in aanraking komen met kunst en begeleidt hen 5 jaar lang. Er zijn mogelijkheden om hen te laten doorstromen in professionele producties en samen te werken met kunstscholen. De vorm- en theatertaal van Kloppend Hert/Jong Gewei verenigt tradities met populaire cultuur. Een nieuwe maatschappelijke inbedding is geboren. De jongeren van nu zijn de volwassenen van de toekomst. Future is now.

Op 1 augustus 2020 wordt Haider artistiek leider van Theater Antigone en volgt daarmee Jos Verbist op.

Het Leuvense productiehuis voor theater en dans fABULEUS ontwikkelt al jaren het talent van jongeren en jongprofessionelen met alle achtergronden. Diversiteit is ruimer dan afkomst en gaat evenzeer over gender, geaardheid en cultuurbeleving. Op hun vraag maken ze samen Kloppend Hert en fABULEUS samen een voorstelling over (de plek van) het onderwijs.