Vragen bij de voorstelling

Verlies

Heb je al eens een ingrijpend verlies geleden? 

Heb je daar nog een spoor van? 

Misschien ergens in jezelf, als een herinnering, als een litteken, …

Misschien heb je wel ‘een ding’ dat je aan het verlies doet denken, waarin je het verlies bewaart,…

Misschien heb je een ritueel dat je steeds herhaalt om het verlies een plek te geven, het te begrijpen, …

Misschien is er muziek die het verlies voelbaar maakt… 

Vriendenconstellatie

Kan je iets vertellen over je beste vriend(en): wie is / zijn hij / zij / ze? 

Waar heb je je vriend ‘gemaakt’?

Hoe dicht staat of woont / staan of wonen je beste vriend(en) bij je? 

Misschien zijn je vrienden geen mensen, maar dieren…

Misschien ben je je eigen vriend…

Misschien heb je als jongen vriendinnen, als meisje vrienden, als Nederlandstalige Franstalige vrienden, …

In welke kring bevinden je vrienden zich: buurt, hobby’s, school, familie, vakantieland, …

Gedeelde werelden

In welke wereld(en) duik je graag met je vrienden? 

Wat doe je zoal samen?

Hoe ziet / zien de fantasiewereld(en) eruit waarin jullie samen zijn?

Symboliek

Wat symboliseert je vriendschap? 

Heb je iets dat je deelt?

Welke rituelen heb je met je vriend(en)?

Welke (ongeschreven) regel(s) vind jij belangrijk in je vriendschap?

Adembenemend/breekbaar

Welke regel mag niet verbroken worden? Wat is het wreedste dat een vriend je kan ‘aandoen’? 

Waarin kan je jezelf niet zijn bij je vriend(en)? Wat verberg je voor je vriend(en) omdat je denkt dat het de vriendschap zou schaden?

Waarom verbreek je een vriendschap?

Staat er soms iemand of iets tussen de vriendschap met je beste vriend(en) in?

Levensmotto

Hoe ziet je hoofd er aan de binnenkant uit, wat zijn grote waarheden in je hoofd? 

Ben jij een denker of een doener, een leider of een volger in je vriendschap?